<%@ page contentType="text/html; charset=ISO-8859-2" %> LEGE ARTIS
Az ember tragédiája VII. szín
Patriarcha: (1541-1544 sor)
"A szentháromság rejtélyes tanában
A homoiusiont hirdetik
Míg az egyház a homousiont
Alapítá meg a hit cikkéül"

Barátok: (1545. sor)
"Halál reájuk már a máglya ég"

Ádám: (1546.-1548. sor)
"Adjátok fel, barátaim azt az i-t
Szebb áldozat lesz életmegvetéstek
A szent sírért vivandó hős csatában"
Lucifer: (1582.-1548. sor)
"Mit állsz oly szótlan, mondd mi borzaszt?
Tragédiának nézed? nézd legott
Komédiának s mulattatni fog."

Ádám: (1585.-1587. sor)
"Oh jaj, ne tréfálj! - hát egy i miatt is
Mehetni ily elszántan a halálba?
Mi akkor a magasztos, nagyszerű?"

Lucifer: (1588.-1589. sor)
Az, ami másnak tán kacagtató,
Egy szál választja csak e két fogalmat"
Ezen évezred elején minket egy másik "i" betű viszen a halálba a "harmadik államhatalmi ág rejtélyes tanában": az "i-gazság vagy gazság." Mi tragédiának nézzük, lehet hogy más, ezer év múlva, komédiának nézi és mulattatni fogja. Ez az internetes honlap ezen "i" betű "rejtélyes tanát" elemzi, nekünk jelenleg ez a magasztos, a nagyszerű. Annak ellenére azt kérem, ne tévesszenek össze Lucifer-rel, ha netán Tőle - a "fény-hozótól" - is kapok ötleteket. Így áll össze ez a rendszeresen megjelenő internetes honlap. Annak eldöntését, hogy ebben a vitában kik a "patriarchák" és kik az "eretnekek", az olvasóra bízom. Ádám az "Ember tragédiájának" XXI. századi fejezetében: "Ember küzdj és bízva bízzál."

dr. Ádám György
Az alperes a MIÉP XVI. kerületi szervezet elnöke és az e szervezet által negyedévenként megjelentetett 'Ébresztő' című lap felelős szerkesztője. Az alperes - mint felelős szerkesztő - 2001. augusztus 20.-a alkalmából felkérte ifj. Hegedűs Lóránt református lelkészt, a MIÉP alelnökét, volt országgyűlési képviselőt 'Keresztyén Magyar Állam!' című kiáltvány megírására, amelynek ifj. Hegedűs Lóránt eleget tett. A kiáltványt 12.000 (azaz tizenkétezer) példányban terjesztette alperes 2001. III. évfolyam 3. számában az első oldalon, 'Keresztyén Magyar Állam!' címen.
                             (MH-online)

A teljes peranyag

Az a törekvés, amely arra irányul, hogy a bírósági ítélkezés Magyarországon egységes legyen - önmagában - nem ítélhető meg, minthogy előjel nélküli kijelentés. Az egységes ítélkezés lehet jó is, sőt egyenesen kiváló, fenséges, komoly társadalmi érdek, a magyar állampolgárok kincse. Lehet azonban helytelen, elfogadhatatlan, sőt egyenesen kétségbeejtő...
GIORDANO BRUNO-t 1600. február 17-én a római
Campo de Fiori közepén emelt máglyán elevenen elégették. A Szentszék ezen ítéletének kihirdetése után - már a máglyán állva - mondotta bíráinak: "Nagyobb a ti félelmetek, amikor ítéletet hoztok ellenem, mint az enyém, amikor elszenvedem azt."
Mi a helyzet Magyarországon a bíróságok ítélkezési
gyakorlatának kialakításában? A Bsz.tv. 27. § (1) bekezdés: "A bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása a Legfelsőbb Bíróság feladata." Ebben a mondatban a legtöbb tévedésre és félremagyarázásra alkalmat adó törvényi tényállási elem - a "BIZTOSÍTÁSA" kifejezés...
A Magyar Köztársaság Alkotmánya, vagyis alaptörvényünk a sok módosítás során már közeledett a nyugat-európai alkotmányokhoz. Az kétségtelen, hogy az alkotmány intézménye a XVII.-XX. század nyugat-európai politikai gondolkodásának terméke. Úgyszólván az alkotmányok kihirdetésével egyidős az a vita is, hogy ki (mely szervek, "közjogi méltóságok", stb.) értelmezhetik az alkotmányt.